Kézikönyv, “Minőségbiztosítás a felnőttoktatásban – Alkalmazási útmutató minőségmenedzsment rendszerekhez (ISO 9001, ISO 29990)”

Részletek

  • Puhafedelű, kb. 128 oldal
  • Kiadó: QUADRAT projekt
  • Nyelvek: angol, magyar, görög, spanyol, olasz

Leírás

Az elmúlt években a felnőttképzés igen jelentőssé vált, EU szinten az egész életen át tartó tanulás egyik alappillére lett. Európában a múltban a felnőttképzés igencsak háttérbe szorult az oktatási szektoron belül, kevés anyagi támogatással és odafigyeléssel a döntéshozói szinteken. Az iskolai oktatás, a szakképzés és a felsőfokú képzés volt hagyományosan a döntéshozók figyelmének középpontjában, és a felnőttképzésre nem sok figyelmet fordítottak. Mindemellett, a gyors gazdasági és társadalmi változások magukkal vonzották a felnőttképzés kapacitásának fejlesztését, mind a rendszer mind a képzést biztosító intézmények oldaláról.

Az EU prioritásként kezeli a felnőttképzést, mely az Oktatás és Képzés 2020 (Education and Training 2020 - ET 2020) stratégia fontos részeként megcélozta a felnőttképzés minőségének és hatékonyságának javítását.

A felnőttképzés sokszínűsége (tanulási eredmények, oktatási intézmények, tanulók, képzési programok és módszerek) bonyolulttá teszi egy általános minőségbiztosítási keretrendszer kidolgozását. A felnőttképzési intézmények különböző minőségbiztosítási rendszereket vezethetnek be, a nemzeti előírásoknak és szokásoknak megfelelően.

A “Minőségbiztosítás a felnőttoktatásban – Alkalmazási útmutató minőségmenedzsment rendszerekhez (ISO 9001, ISO 29990)” kézikönyv az európai oktatási intézmények számára bemutatja a legismertebb minőségbiztosítási keretrendszereket és sztenderdeket, majd egyértelmű útmutatóval szolgál az ISO 9001:2008 és ISO 29990 sztenderdek bevezetésére a felnőttoktatásban.

A kézikönyv az ISO 9001:2008 sztenderdre épülő minőségbiztosítás felnőttképzésbe történő bevezetésére koncentrál, mivel e a sztenderd széles körben kipróbált, nemzetközileg ismert és elismert rendszer, melyet többféle szervezet és vállalat is használ, többek közt felnőttképzési szervezetek is.

Az ISO 29990:2010 további előírásait is tartalmazza a kézikönyv, annak érdekében, hogy a felnőttképzési szektor minden sajátosságát ismertesse. A felnőttképzés többi képzési formához képest a nemzeti hatóságok által kevéssé szabályozott szektor, valamint a szektoron belül igen változatos oktatási intézmények és képzési programok vannak. Ez egyrészt sürgeti az egységes minőségbiztosítási rendszer létrehozatalát, másrészt egy ismert és általánosan használt rendszert tesz szükségessé, a felnőttképzés vonzóbbá tételének érdekében, valamint hogy az egész életen át tartó tanulás realizálódhasson az állampolgárok nagy része számára.

A kézikönyv a QUADRAT projekt legfőbb oktatási anyaga, mely a felnőttképzési intézmények minőségbiztosításért felelős munkatársai részére kifejlesztett képzés alapját is képezi. A könyv angol, magyar, görög, spanyol és olasz nyelven készül el.

A kézikönyv mellett, a QUADRAT projekt partnersége egyéb, a minőségmenedzsment szempontjából hasznos és érdekes anyagokat is összeállított. Pl.: esettanulmányok, példák, gyakorlatok, értékelő tesztek, e-learning kurzus és szoftver eszköz, mely a minőségmenedzsment rendszer papírmentes formájának elősegítésében nyújt támaszt.

Betekintés a könyvbe

Letöltés