Λογισμικό QUADRAT για ηλεκτρονική διαχείριση ISO 9001 & ISO 29990

Το λογισμικό διασφάλισης ποιότητας QUADRAT εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία με σκοπό την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το λογισμικό ελαχιστοποιεί τη χρήση έντυπων εγγράφων και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν εύκολα και αποτελεσματικά τα αρχεία του συστήματος ISO 9001 & ISO 29990 του οργανισμού τους.

Το λογισμικό QUADRAT καλύπτει την ηλεκτρονική διαχείριση μιας ποικιλίας εγγραφών, όπως η κατάρτιση των εκπαιδευτών, η διαχείριση των παραπόνων των εκπαιδευομένων, τα αρχεία διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών κ.λπ.

Πιο αναλυτικά, το λογισμικό QUADRAT παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Έλεγχος εγγράφων
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Ανασκόπηση από τη διοίκηση
 • Μη συμμορφώσεις - Προληπτικές και Διορθωτικές ενέργειες εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Ικανοποίηση πελατών
 • Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης
 • Υποδομή/Εξοπλισμός
 • Προμήθειες/αξιολόγηση προμηθευτών
 • Σχεδιασμός
 • Έλεγχος παρεχόμενων υπηρεσιών

Λογισμικό QUADRAT - Δοκιμάστε την πλήρως λειτουργική demonstration έκδοση τώρα!!!
Username: User1CompanyA
Password: demokodikos