Προϊόντα/ υπηρεσίες QUADRAT

Το πρόγραμμα QUADRAT αναπτύσσει και προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ένα διαδικτυακό λογισμικό στο θέμα της διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 στην εκπαίδευση ενηλίκων. Απευθύνεται σε στελέχη, διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευτές ενηλίκων σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα του έργου είναι: