Τελική συνάντηση εταίρων στην Ελλάδα

Η τελική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, Ελλάδα, στις 11 Δεκεμβρίου 2014 και διοργανώθηκε από την IDEC.