Εκπαιδευτικά υλικά

Βιβλίο [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Μελέτη Περίπτωσης 1 [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Μελέτη Περίπτωσης 2 [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Μελέτη Περίπτωσης 3 [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Μελέτη Περίπτωσης 4 [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Ασκήσεις [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Πρόγραμμα Κατάρτισης [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]

Λογισμικό

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού [EN]

Υλικά προώθησης

Μπροσούρα [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Πόστερ 1 [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Πόστερ 2 [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Ενημερωτικό φυλλάδιο [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Βίντεο [EN]
Roll up [EL]
Καρτ ποστάλ [EL] [EN] [ES] [IT] [HU]
Ενημερωτικό φυλλάδιο 1 [EN]
Ενημερωτικό φυλλάδιο 2 [EN]
Ενημερωτικό φυλλάδιο 3 [EN]
Ενημερωτικό φυλλάδιο 4 [EN]